Služby

DIAGNOSTIKA, SERVIS

Oprava hardware

Potřebuje Váš počítač nebo notebook opravit? Vykazuje závady a problémy, které je třeba již řešit? Poskytujeme servis PC ve východočeském kraji. Máme dlouholeté zkušenosti s opravami stolních počítačů i notebooků. Při těchto opravách využíváme moderní a pokročilé diagnostické programy a technologie, které odhalí daný problém.

VZDÁLENÁ POMOC

Online podpora

Poskytujeme partnerství a outsourcing v oblasti online technické podpory. Kvalitní technická podpora zvyšuje spokojenost zákazníků a jejich loajalitu ke značce. Skrze naši online IT podporu se snažíme přemostit propast mezi IT profesionály a koncovými uživateli. Tuto službu lze využít po celé České republice a v zahraničí. Podmínkou je pouze aktivní připojení k internetu.

DOHLEDOVÝ SYSTÉM

Nonstop 24/7

Služba automatického dohledového systému umožňuje nepřetržité sledování a správu serverů, koncových stanic, tiskáren a celé vaší počítačové sítě bez nutnosti jakékoliv vaší účasti a bez nutnosti nákladů do dalších zařízení. Součástí dohledového systému je prediktivní údržba VT.

HELPDESK IT

Technická podpora

Pomůžeme Vám zajistit technickou podporu pro vaše zaměstnance. Dokážeme efektivně spolupracovat s Vaším IT oddělením na vytvoření a udržení spolehlivého prostředí.
Helpdesk IT je souhrn činností, které zajišťují technickou podporu uživatelů při problémech vzniklých v oblasti informačních technologii. Účelem Helpdesku IT je zajistit rychlé řešení problému a požadavků uživatelů. K řešení požadavku může dojít následujícími způsoby:

  • technik Helpdesku IT poskytne uživateli postup, jak problém vyřešit (návody, rady atd.)
  • pomocí vzdáleného připojení se technik připojí k počítači uživatele a problém následně vyřeší (nastavení systému, instalace SW atd.)
  • v případě selhání hardware se technik na pracoviště uživatele dostaví osobně a provede kroky nezbytné k uvedení hardware do provozu (výměna nebo oprava PC, tiskárny, telefonu atd.)

ONLINE ZÁLOHA

Záloha dat

Zálohování dat je jednou z nejdůležitějších činnosti pro obnovení a opětného zajištění bezproblémového chodu firmy v případě selhaní hardware, software nebo ztráty dat zaviněné uživatelem. Zálohy by měly být uloženy nejen v místě jejich pořízení - v primárním uložišti, ale i na sekundárním uložišti tj. na geografický odlišném místě, pro možnost takzvaného Disastery Recovery - v případě zničení nebo ztráty dat primárního uložiště např. při požáru budovy nebo případné krádeži. Neméně důležitou činností je také archivace starších dat. Nedílnou součástí zálohovaní dat musí být i dohled nad zálohováním a testování obnovy dat z vytvořených záloh.

IT PORADENSTVÍ

Poradenství

Orientovat se v neustále se vyvíjejícím světe informačních technologií může být obtížné. Pořizování nebo obnova informačních technologii vyžaduje nemalé investice a návratnost investice se počítá většinou v řádu let, proto vhodný výběr produktu a zvolení správné strategie nasazení je jedno z klíčových rozhodnutí pro dosažení úspěchu v podnikání firmy. Pokud zvažujete nebo plánujete nasazení nového informačního systému, pořízení hardware nebo změnu používaných informačních technologií, obraťte se nás a my Vám pomůžeme s návrhem funkčního a finančně dostupného řešení. Vypracujeme dlouhodobou strategii obnovy hardware a softwaru, tak aby Vás nepřekvapily nečekané investice nebo Vás upozorníme na výhody či nevýhody jednotlivých řešení.