Systém helpdesk

HelpDesk společnosti IT Active s.r.o. slouží uživatelům jako základní poradenská služba a pro objednání servisních zásahů. 

HelpDesk a servisní podpora instalovaných systémů

Našim zákazníkům poskytujeme nepřetržitou podporu 24 x 7 . Podpora je reprezentována HelpDeskem, jehož úkolem je řešení drobných problémů obsluhy systémů a registrace závažnějších případů vyžadujících zásah servisního technika. Veškeré závady, které nevyžadují výměnu technického zařízení, provádíme vzdáleným přístupem ze sídla servisního oddělení. Rychlost zásahu závisí na závažnosti závady. V případě závady znemožňující prodej garantujeme odezvu do dvou hodin na kterémkoliv instalovaném systému bez ohledu na lokalitu.

Jak HelpDesk funguje?

  • Hlášení o závadách 24 hodin denně 7 dní v týdnu

  • Řešení problémů 24 hodin denně 7 dní v týdnu

  • Vlastní informační systém pro správu HelpDesk služby

  • Volný přístup do informačního systému pro naše zákazníky

  • Zákazník může průběžně sledovat řešení svého úkolu

  • Možnost zasílat hlášení e-mailem s automatickým založením

  • Automatické přidělování úkolů našim pracovníkům

  • Exporty z informačního sytému, včetně podrobného vyhodnocení jednotlivých úkolů

Úkolem Helpdesku není závady řešit ale především co nejlépe popsat problém, zaregistrovat požadavek zákazníka do servisního informačního systému a předat ho k řešení servisnímu oddělení. Pracovníci Helpdesku dále poskytují informace o stavu řešení zaregistrovaných požadavků a případně pomáhají s organizací servisních zásahů.